Informacje ogólne

Rezerwacja miejsc na pielgrzymki dokonywana jest telefonicznie lub przez stronę totustuus.com.pl.
Po potwierdzeniu rezerwacji należy w ciągu 14 dni przelać podaną kwotę w ofercie:
Wymagana ważność Paszportu – minimum: autokarowe 3 miesiące, samolotowe 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju.
Przy wybranych trasach dokumentem może być tylko dowód osobisty – informacja przy danej pielgrzymce.
Osoby niepełnoletnie podróżujące bez rodziców/opiekunów prawnych powinny mieć ich zgodę na wyjazd poświadczoną notarialnie.
Warunki uczestnictwa w pielgrzymce organizowanej przez Biuro podróży „CAŁY TWÓJ”.

Od 18.05.2023 domena Totustuus.com.pl należy do Biuro podróży “Cały Twój”, Kinga Mańko, Gąski Balbinki 10, 08-110 Siedlce.

Dokumenty uwierzytelniające